Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Rozdział 2, Art. 7.1.) Klient ma prawo nie podjąć przesyłki lub zwrócić zamówiony na adres domowy, pełnowartościowy i nie noszący znamion używania towar w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny zwrotu. Warunkiem skorzystania z przysługującego Klientowi prawa jest dostarczenie oświadczenia o chęci zwrotu towaru do Deca S.C. (lub przesłanie pocztą – decyduje data stempla pocztowego) przed upływem wskazanych w Ustawie 10 dni. Podstawą do uznania zwrotu towaru jest dokument sprzedaży (faktura VAT, bądź paragon). Zwrot towaru bez dokumentu sprzedaży nie podlega rekompensacie. Firma Deca S.C. zobowiązuje się do finalizacji rozliczenia z klientem (w takiej formie, w jakiej była dokonana płatność) w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego produktu wraz z dokumentem sprzedaży.
 2. W przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu lub przesłania artykułu z wadą, klient może odesłać otrzymany produkt i żądać rekompensaty. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt na adres:
  Deca S.C.
  ul. Hrubieszowska 19A
  71-047 Szczecin
  lub dostarcza go osobiście do sklepu Deca S.C.
 3. Podstawą do rekompensaty jest dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon). Należy załączyć również wypełniony dokument zwrotu towaru.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Deca S.C. zobowiązuje się do przesłania Klientowi zwrotu wartości produktu w takiej formie, w jakiej była dokonana płatność.
 5. Wzór oświadczenia o zwrocie towaru zawarty jest w menu „Reklamacje i zwroty”.